Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


ÖKO program előterjesztése

2009.04.24

Többen jelezték, hogy az ÖKO program előterjesztéséről szeretnének információt kapni, ezért tettem közzé az előterjesztést.

 

Kazincbarcikán az összes lakásszám kb. 12.700 db, ebből a távfűtéssel ellátott lakások szám 8.240 db, 245 db lakóépületben. A távfűtéses lakások egy része a 2006. évipanelrehabilitációs
pályázat során már felújításra került. Egy másik része 2008-ban önkormányzati
támogatást nyert az újabb panel-rehabilitációs pályázaton, és reményeink szerint további
lakások felújítására kerülhet sor az EU által kiírt integrált szociális jellegű város-rehabilitációs
(ÉMOP/2007/3.1.1./A) pályázaton.
Távfűtéses lakásszám: 8.240 db 245 db lakóépület
2006. évi panelprogram során felújított: - 316 db - 4 db lakóépület
2008. évi panelprogram alapján felújításra kerül: - 514 db - 15 db lakóépület
ÉMOP pályázat alapján felújításra kerül: - 254 db - 5 db lakóépület
Felújításra váró lakás: 7.156 db 221 db lakóépület
A távfűtött lakások nagy száma és aránya miatt a Magyar Állam feladatának tekinti az
energia-megtakarítást eredményező felújítások, korszerűsítések támogatását, ösztönzését.
Ennek eredményeként írta ki az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszter, az iparosított
technológiával épült épületek és a hagyományos technológiával épült épületek energiamegtakarítást
eredményező korszerűsítésének támogatására kiírt pályázatok mellet, az LFP-
2008-LA-9 kódszámot kapott pályázatot, mely az ÖKO-Program elnevezést kapta.
I. Állami pályázat:
Az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszter (ÖTM) a lakáscélú állami támogatásokról
szóló 12/2001.(I.31.) Korm. rendelet 35.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
2008. februárjában közzétett, és a 244/2008. (X.8.) Korm. rendelet alapján módosított
pályázatot írt ki. (ÖKO-Program)
A pályázat kódszáma: LFP-2008-LA-9.
A támogatás célja, költségmegosztás:
A pályázattal elnyerhető támogatás célja a távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti
hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének támogatása.
Pályázatot nyújthatnak be a társasházak és lakásszövetkezetek saját tulajdonú, távhővel
ellátott épületeik, valamint a helyi önkormányzatok saját tulajdonú, távhővel ellátott
bérházaik lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök
beszerelésére.
2
A 2008. februárjában közzétett pályázatban a költségmegosztás a támogatás szempontjából
elismerhető bekerülési költség vonatkozásában a következő volt:
Állami támogatás: Legfeljebb a bekerülési költség 35 %-a,
de nem haladhatja meg az 54.000,-
Ft/lakás összeget
Önkormányzati támogatás és a pályázó
saját ereje együtt:
Legalább a bekerülési költség 65 %-a.
A 2008. október 08-án módosított pályázat alapján a költségmegosztás a támogatás
szempontjából elismerhető bekerülési költség vonatkozásában a következő:
Állami támogatás: Legfeljebb a bekerülési költség 50 %-a,
de nem haladhatja meg a 77.000,-
Ft/lakás összeget
Önkormányzati támogatás és a pályázó
saját ereje együtt:
Legalább a bekerülési költség 50 %-a.
Az önkormányzat, mint támogató – az adott épület, épületrész esetében – a pályázó
kedvezményezettől részben vagy egészben átvállalhatja a pályázót terhelő saját részt.
A pályázat állami támogatására, a pályázat kiírásakor 2008. februárjában, 1,5 MrdFt volt
elkülönítve, mely összeget idő közben szükség esetén növelni szándékoznak. A már nyertes
pályázatok által elnyert támogatási összeg 300,- mFt (120 pályázat).
A pályázat lehet kétlépcsős, vagy egy egylépcsős:
a.) Kétlépcsős a pályázat, ha a pályázatot az önkormányzat is támogatja.
Ebben az esetben az önkormányzat nyilvános pályázatot ír ki az ÖKO-Program
önkormányzati támogatására, amelyben meghatározza a nyújtani kívánt támogatás
mértékét, formáját és feltételeit, továbbá az önkormányzati közreműködés módját,
eszközeit
Első lépcsőként a pályázók a felújítási pályázatot az önkormányzat felé nyújtják be,
amennyiben vállalják a felújítási költségek minimálisan az önkormányzati pályázatban
megjelölt mértékű saját erőből történő finanszírozását.
Az önkormányzati döntést követően második lépcsőben az önkormányzat által is
támogatott pályázatokat – az önkormányzat dokumentumaival kiegészítve – a pályázók
továbbítják az Önkormányzati Minisztérium (továbbiakban: minisztérium) felé.
b.) Egylépcsős a pályázat, ha a pályázó a tulajdonában levő épületre vonatkozóan vállalja a
teljes felújítási költség állami támogatáson felüli részének saját erőből történő
finanszírozását, és a pályázatát közvetlenül nyújtja be a minisztérium felé.
A támogatható tevékenységek köre:
1. A lakások hőleadóinak egyedi szabályozásához szükséges berendezések
(termosztatikus szelepek) beszerelése.
2. A lakások egyedi hőfogyasztásának mérésére, vagy az épület hőfogyasztásának
lakásonkénti költségmegosztására alkalmas mérőeszközök (hőmennyiségmérők
és/vagy költségmegosztók) beszerelése.
3
3. Az épület fűtési rendszerének az átalakítása, ezen belül:
a.) Strangszabályozók beépítése vagy cseréje.
b.) A mérhetővé, vagy szabályozhatóvá tétel érdekében az egycsöves átfolyós
rendszerű fűtési rendszer átalakítása a hőleadók elé beépített átkötő
szakaszokkal, vagy az egycsöves fűtési rendszer helyett új, kétcsöves fűtési
rendszer kialakítása.
Csak olyan pályázat kaphat támogatást, melynek eredményeként a pályázat szerinti
korszerűsítést követően a teljes épület, vagy teljes önálló fűtési egység valamennyi lakásában
és közös használatában lévő fűtött helyiségben az önálló fűtési energiafogyasztás-szabályozás
műszaki feltételei biztosítottá válnak.
Az állami pályázatok benyújtásának határideje: 2009. június 30.
II. ÖKO-Program Kazincbarcikán
A távhőszolgáltató Kazincbarcikán az elmúlt években - jóval a törvény által előírt 2010.
június 30-i határidő előtt - megvalósította a tulajdonában lévő berendezések korszerűsítésével
az épületenkénti mérés és szabályozás lehetőségét.
Ugyanakkor a kazinbarcikai távhős lakóépületekben is jelentős problémát okoz a
lakóközösségek tulajdonát képező un. szekunder fűtési rendszer korszerűtlensége. Ezáltal a
lakóépületekben nem lehet a fűtést lakásonként mérni és szabályozni. Ez az épületeken belüli
egyenetlen fűtéshez, gyakran egyes épületrészek (lakások) túlfűtöttségéhez, ezáltal jelentős
mértékű energiapazarláshoz vezet. Országos példák alapján elmondható, hogy csupán a fűtési
rendszer korszerűsítésével (hőszigetelés és nyílászáró csere nélkül) átlagosan 15 %-os
hőenergia megtakarítás érhető el.
Mindezek alapján javasoljuk, hogy a kazincbarcikai távhős lakóépületek fűtéskorszerűsítését
önkormányzatunk pénzügyi támogatással ösztönözze, melyre az alábbi javaslatot tesszük:
Városunkban 2007. évben 4 épület 316 lakása újult meg a panelprogram keretében. A 2008-
ban kiírt új panelpályázatnak köszönhetően 15 épület 514 lakása nyerte el az önkormányzat
támogatását. A fenti programok finanszírozási megoldása az, hogy a pályázók max. 1/3-os
állami támogatás mellett hitelből finanszírozzák a fennmaradó min. 2/3-os részt. Az
önkormányzat az 1/3-os támogatását nem egyszerre, a beruházások megvalósításakor, a
beruházásokhoz való közvetlen támogatással nyújtja, hanem 5 év alatt, a társasházi hitelek
törlesztő részleteihez történő hozzájárulással.
Az állami ÖKO-Programban résztvevők önkormányzati támogatása is hasonló elven
történhet, melyre javaslatunk a következő:
A teljes korszerűsítetlen távfűtött lakásállományt az önkormányzat a pályázó saját erejének
max. 50 % - ának átvállalásával támogatja.
Támogatott beruházási költség: max. 154.000,-Ft/lakás 100 %
Ebből:- Állami támogatás: max. 77.000,-Ft/lakás max. 50 %
- Pályázó saját erő: 77.000,-Ft/lakás min. 50 %
Ebből: - Önkormányzati támogatás: max. 38.500,-Ft/lakás max. 50 % (össz.: 25 %)
- Pályázó saját erő: min. 38.500,-Ft/lakás min. 50 % (össz.: 25 %)
4
Költségszámítás:
7.156 db lakás x 154.000,- Ft/lakás: 1.102 MrdFt 100 %
Állami támogatás: 551 MFt 50 %
Önkormányzati támogatás: 275,5 MFt 25 %
Pályázó önrész (hitel, egyéb): 275,5 MFt 25 %
Önkormányzati támogatás (5 éves hiteltörlesztés esetén):
2010. 2011. 2012. 2013. 2014.
56 MFt
(kamattal)
56 MFt
(kamattal)
56 MFt
(kamattal)
56 MFt
(kamattal)
56 MFt
(kamattal)
Az önkormányzati támogatás forrása a kibocsájtott kötvény kötelezettséggel nem terhelt része
lehet.
Amennyiben a T. Képviselő-testület úgy határoz, hogy támogatja az ÖKO-Program adta
beruházási lehetőségek finanszírozását, úgy a döntésnek megfelelően rendeletet kell alkotnia
és szükséges forrást elkülönítenie, valamint a beruházásokat és a finanszírozást ellenőrizni.
Az állami pályázatok beadási határidejéig viszonylag rövid idő áll rendelkezésre, megfelelő
szervezettség esetén azonban a pályázatok határidőben elkészíthetőek és benyújthatóak.
A Képviselő-testület pozitív döntése esetén a TIMPANON Kft. azonnal elindítja a program
kommunikációját a távhős lakóközösségek és épületkezelők irányába, valamint igény esetén
közreműködik a pályázatok összeállításában, a program lebonyolításában.
A korábbi panel-rehabilitációs állami pályázatok helyi önkormányzati támogatása egy
meghatározott keretösszeg erejéig szólt, mely összeg korrekt elosztási feltételeinek
meghatározására a Képviselő-testület a helyi, városi pályázat kiírását választotta. Az ÖKOProgram
esetében azonban valamennyi, az állami pályázaton nyertes lakóközösség, részesülne
az önkormányzat támogatásában, ezért helyi pályázat kiírása nem indokolt.
A lakóközösségek az elkészített pályázataikat közvetlenül a kiíró minisztérium felé
továbbítják. Nyertes pályázat esetén, a kivitelező kiválasztása és a hitelező pénzintézettel
történt megegyezést követően, kerülhet sor az önkormányzati támogatásról szóló háromoldalú
megállapodás megkötésére.
III. Integrált szociális jellegű város-rehabilitáció (ÉMOP/2007/3.1.1./A) pályázat
Kazincbarcika Város Önkormányzata részt vesz az Észak-magyarországi Operatív Program
keretében kiírásra került „Leromlással fenyegetett városi lakótelepek integrált
akcióterületen alapuló rehabilitációja” című ÉMOP/2007/3.1.1./A kódszámú pályázaton
(továbbiakban: ÉMOP pályázat).
A pályázat lehetőséget ad, a meghatározott akcióterületen belül, öt lakóépület,
társasházközösség közös tulajdonban levő épületszerkezeteinek felújítására. Az érintett
lakások száma 254 db.
A pályázatban résztvevő társasházközösségek:
- Mikszáth Kálmán út 19-29.
- Veres Péter út 1-7
- Veres Péter út 2-4
- Veres Péter út 9-11
- Veres Péter út 13-15
5
A pályázat során felújításra kerülő épületszerkezetek:
- Tető, homlokzat, födémek felújítása, szigetelése.
- Homlokzati nyílászárók felújítása, cseréje.
- Lépcsőházak, folyosók felújítása.
- Épületgépészeti berendezések felújítása (lift)
A lakóházak felújítása mellett a pályázat további részét képezi az akcióterületen levő
zöldterületek, játszóterek, közintézmények, közműhálózat felújítása, tehát a környezet
komplex felújítása a cél.
A pályázaton elnyerhető támogatás a beruházási költség 70 %-a, a további 30 %-ot a
pályázatban résztvevő társasházaknak kell vállalniuk. Mivel ebben a konstrukcióban a lakókra
jutó önerő azonos a panel-rehabilitációban résztvevők vállalt költségeivel, viszont a belső
gépészet felújítására nem kerül sor, ezért a lakóközösségek a pályázatban történő részvételt
olyan feltétellel vállalták, ha az önkormányzat a belső gépészet (fűtési rendszer
szabályozhatóvá és mérhetővé tétele) korszerűsítését saját költségén elvégzi.
Az átvállalandó gépészeti munkák azonban (mérés, szabályozás) a fent ismertetett ÖKOProgram
keretében támogatott beruházásként elvégezhetők, mellyel csökkenteni lehet az
önkormányzati támogatást.
Költségszámítás:
254 db lakás x 154.000,- Ft/lakás = 39,12 MFt 100 %
Állami támogatás = 19,56 MFt 50 %
Önkormányzati támogatás = 19,56 MFt 50 %
A fenti költségszámítás alapján tehát látható, hogy az ÉMOP pályázat megvalósítása
érdekében átvállalandó önkormányzati önerő közel 20 MFt-al csökkenthető, ha az érintett öt
épület is pályázatot nyújt be az ÖKO-Program keretében. Ezért javasoljuk, hogy ezen
épületek esetében az önkormányzat a TIMPANON Kft. közreműködésével kérje fel a
társasházakat ÖKO-programos pályázatok benyújtására oly módon, hogy a TIMPANON Kft.
a pályázás teljes folyamatát levezényli (pályázatkészítés, tervezés, stb.).
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, és a határozat elfogadására.
Kazincbarcika, 2009. március 20.
6
HATÁROZATI JAVASLAT
Tárgy: A kazincbarcikai távfűtéses lakóépületek fűtéskorszerűsítésének önkormányzati
támogatása (ÖKO-program)
Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és
az alábbi határozatot hozza:
A Képviselő-testület a …../2009.(III.20.) sz. rendelete alapján kötelezettséget vállal arra,
hogy a kazincbarcikai távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának
szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszereléséhez 280 MFt támogatást
biztosít, mely támogatás forrása az önkormányzat által kibocsátott kötvény
kötelezettséggel nem terhelt része.
Felelős: Szitka Péter polgármester
Határidő: azonnal
7
Kazincbarcika Város Önkormányzatának
…../2009. (III.20.) számú rendelete
a távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és
mérésére alkalmas eszközök beszerelésének önkormányzati támogatásáról
(t e r v e z e t )
Kazincbarcika Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat)
Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-
ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Önkormányzati és
Területfejlesztési Miniszter (továbbiakban: Miniszter) által a lakáscélú állami
támogatásokról szóló 12/2001.(I.31.) Korm. rendelet 35.§ (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján meghirdetett és a 244/2008.(X.8.) Korm. rend. alapján
módosított LFP-2008-LA-9 kódszámú pályázathoz kapcsolódóan a távhővel ellátott
lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas
eszközök beszerelésének önkormányzati támogatásáról az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya és célja
1. §
Jelen rendelet hatálya Kazincbarcika Város közigazgatási területén lévő távhővel
ellátott lakóépületekre és azok lakóközösségeire (társasház, lakásszövetkezet, a
továbbiakban együtt: lakóközösség) terjed ki - a "Leromlással fenyegetett városi
lakótelepek integrált akcióterületen alapuló rehabilitációja" című ÉMOP/2007/3.1.1./A
kódszámú pályázaton résztvevő lakóépületek és lakóközösségek kivételével.
2. §
Jelen rendelet célja, hogy az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszter által
közzétett "A távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának
szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének támogatása (ÖKOProgram)"
elnevezésű pályázaton (a továbbiakban: Állami Pályázat) vissza nem
térítendő állami támogatást elnyert lakóközösségeket az Önkormányzat további
támogatással segítse.
A támogatás módja, mértéke és fedezete
3. §
(1) Az Önkormányzat támogatást kizárólag pénzintézeti hitel, törlesztő részletének
(tőke, kamat, lakás-takarékpénztári számlanyitási díj, havidíj) visszafizetéséhez
történő hozzájárulással nyújt, a hitel futamidejének első öt évében, a lakóközösség
és a pénzintézet között létrejött hitelszerződésben meghatározott rendszerességgel.
8
A hozzájárulás mértéke:
- magán tulajdonú lakások esetén a törlesztő részlet összegének maximum 50 %-a,
- önkormányzati tulajdonú lakások esetén a törlesztő részlet összegének 100%-a.
(2) Amennyiben a lakóközösség által igényelt hitel összege meghaladja a felújítás,
korszerűsítés teljes bekerülési költségének a 1/2 részét vagy lakásonként a 77.000,-
forintot, úgy a támogatás csak a társasház által felvett hitelnek ezen része után,
arányos mértékben állapítható meg.
4. §
Az 3.§ szerinti támogatás forrása a külön önkormányzati határozatban erre a célra
elkülönített összeg.
5. §
Az Önkormányzat a támogatás elnyerésére pályázatot nem ír ki. Kérelemre minden
olyan távhős lakóközösségnek támogatást nyújt, amely az Állami Pályázaton
támogatást nyer, azaz a Miniszter az adott lakóközösség pályázatát nyertessé
nyilvánítja.
6. §
Az Állami Pályázat nyerteseivel a támogatás nyújtásáról és annak feltételeiről az
Önkormányzat szerződést köt.
7. §
(1) A támogatás további feltétele, hogy az Önkormányzat, a lakóközösség és a
pénzintézetek között a megállapodás létrejöjjön.
(2) A pénzintézet által a hitelfelvételhez kapcsolódóan felszámított egyéb hiteldíj,
egyszeri költségek és késedelmi kamat a lakóközösséget terhelik.
8. §
A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok
rendelkezései az irányadók.
9
9. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Kazincbarcika, 2009. március 20.
Dr. Illés Pál Szitka Péter
jegyző polgármester
A kihirdetés napja: 2009. március 20.
Dr. Illés Pál
jegyző
HATÁROZATI JAVASLAT
10
Tárgy: Az ÉMOP/2007/3.1.1./A kódszámú pályázaton résztvevő társasházak
fűtéskorszerűsítése
Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és
az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület vállalja, hogy az ÉMOP/2007/3.1.1./A kódszámú
pályázaton résztvevő lakóépületek fűtéskorszerűsítését (hőleadónkénti
szabályozás és költségmegosztás) - nyertes ÉMOP-pályázat esetén -
lakóközösségi pénzeszközök felhasználása nélkül elvégezteti.
Felelős: Szitka Péter polgármester
Határidő: azonnal
2. A Képviselő-testület felkéri az alábbi társasházközösségeket az LFP-2008-LA-9
kódszámú pályázaton történő részvételre.
- Mikszáth Kálmán út 19-29.
- Veres Péter út 1-7
- Veres Péter út 2-4
- Veres Péter út 9-11
- Veres Péter út 13-15
A Képviselő-testület a pályázat szerinti műszaki tartalom (hőleadónkénti
szabályozás és költségmegosztás) megvalósításához összességében 20 MFt
támogatást biztosít az önkormányzat által kibocsátott kötvény kötelezettséggel
nem terhelt része terhére.
Felelős: Szitka Péter polgármester
Határidő: azonnal
3. A Képviselő-testület felkéri a TIMPANON Kft-t a határozat 2. pontjában
szereplő épületek tájékoztatására, valamint pályázataik lebonyolítására.
Felelős: Szitka Péter polgármester
Milicz Sándor ügyvezető igazgató
Határidő: azonnal