Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Képviselő-testületi ülés 2011.02.18.

2011.02.19

 

Képviselő-testületi ülés 2010.02.18.

Napirend előtti felszólalás

Negrutz Ágoston napirend előtt kért szót a Herman Ottó Tagiskola és a Kikeletközi Óvoda tervezett bezárása kapcsán. Elmondta a szülői tiltakozások okát, s felkérte a szülők képviselőjét petíciójuk felolvasására.

Ugyancsak napirend előtt kért szót Bulla Gusztáv, aki a kórházban kialakult helyzetről érdeklődött, s azt is megkérdezte, hogy a vállalt fejlesztést, az 1,2 milliárd Ft értékű beruházást végrehajtotta-e az üzemeltető? A kórház igazgatója adott választ , de a vállalás teljesítéséről nem szólt. Mint ahogyan arról sem, miért olyan rossz a közhangulat a kórházban, hogy ma már nagyon sokan máshol keresnek állást. Vagy arról sem szólt, kifizették-e a szerződésben vállalt 13. havi juttatást?

Pogány István is kért szót napirend előtt, de, tekintettel arra, hogy az építmény adóval kapcsolatban kívánt felszólalni, megegyezés született, hogy majd annál a napirendi pontnál szól hozzá.

1. Építményadó módosítás

Az építményadó elfogadása óta azt heves kritika éri. Pogány István több alkalommal kifejezte személyes tiltakozását, továbbá tolmácsolta a vállalkozók tiltakozást is, elmondva: ez nem vállalkozóbarát lépés, a ma egyébként is nehéz helyzetben levő vállalkozók ellehetetlenülését jelenti.

Jelezte felszólalásában azt is, hogy az előterjesztő figyelmen kívül hagyta azon törvényi előírást, miszerint egyeztetni kellett volna a vállalkozók képviseleti szervével.

A város vezetői folyamatosan arról beszéltek, megértik a helyzetet, de a városnak szüksége van bevételre. Miután korábban megígérték, hogy amennyiben lehetőséget látnak a csökkentésre, azzal élni fognak,  ezért terjesztették most elő: az a javaslat, hogy a magánszemély tulajdonában lévő nem vállalkozói-, üzleti célt szolgáló építmény után számított adóból 20% adókedvezmény (290Ft/m2/év) kerüljön
megállapításra.

Vagyis a korábban elfogadott 1450 Ft/m2/év adóból! A frakció nem támogatta a csökkentést, tekintve, hogy az adó mértékével, a megkülönböztetéssel  továbbra sem ért egyet. Mint ahogyan a város területén levő néhány óriásplakáton is olvasható, egyedülállóan  magas a helyi adó. Ha valamelyik vállalkozó erre téved és olvassa a hirdetést, bizonyára nem az jut eszébe:nicsak, egy vállalkozóbarát önkormányzat.

2. A  2011. évi költségvetés

Sok szót nem érdemes fecsérelni a költségvetésre, mert az úgy rossz, ahogyan van. A már megemelt adóbevételekkel és a tervezett drasztikus leépítésekkel együtt  is jelentős a hiány, s nincsenek tervezve a város lakóit érintő stratégiai feladatok sem.

A számszaki adatok így olvashatók:

Kazincbarcika város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat a 2011. évi költségvetését 11.954.014 E Ft összes bevétellelű 11.954.014 E Ft összes kiadással,

 ezen belül

8.717.480 E Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
11.380.524 E Ft költségvetési kiadással
2.663.044 E Ft költségvetési hiánnyal
   328.923 E Ft ebből: működési célú
    2.334.121 E Ft felhalmozási célú
állapítja meg.

Vagyis a hiány tetemes a megszorítások ellenére is, s annak ellenére, hogy még nincs valódi hiteltörlesztési kötelezettség. S nincsenek stratégiai tervek sem a költségvetésben, mint pl. a város csapadékvíz elvezetése, munkahelyteremtés, a város távfűtési rendszer átalakítása, középiskola épületeinek felújítása, stb.   Van viszont több területen pazarlás.

A  város vezetői beterveztek két személygépkocsi vásárlást 12 millióért!!!

Olyan ez, mint amikor a Tanú c. filmben Básti elvtárs mondja: Szerénység elvtársak, szerénység. Én, ha valamit szeretek magamban az a szerénység. Így  igaz! Húsz millióért is lehetett volna venni!

3. A 2011/2012. tanévben indítandó óvodai csoportok, iskolai osztályok, napközis csoportok illetve álláshelycsökkentés meghatározása

Tény, hogy csökken a gyermekek száma Kazincbarcikán. Ez azt is jelenti, hogy időről időre át kell tekinteni az intézményíhálózatot. A mostani előterjesztés egyetlen előnye csupán az, hogy nem készítettek belőle 12.000 példányos, minden postaládába bedobott, megtévesztő szerkesztésű kiadványt, mint 4 évvel ezelőtt.

Megkésett, átgondolatlan, s e miatt nem támogatható.  S ez  a késés még számtalan kockázatot jelent majd. Csak egyetlen példa. A testületi ülés napján kellett az általános iskoláknak postára adni a 8. évfolyamos tanulók jelentkezési lapjait, miközben szóba került a gimnázium esetében a fenntartó váltása is.

A dolog lényege (de ez nem része az előterjesztésnek) , hogy az egyházak érdeklődnek  az óvoda, a Herman Ottó Tagiskola és a Ságvári Endre Gimnázium működtetés iránt. Mi ezt örömmel konstatáljuk és segítjük! Bízunk abban,  nem az lesz mint tavaly, amikor az egyház érdeklődését elutasítás kísérte. Negrutz Ágoston és Kolumbán Gábor segíti a tárgyalásokat, Reméljük  lesz végre áttörés Kazincbarcikán is . Döntés ezekről márciusban, így a mostani előterjesztést a többségi frakció elfogadta.

De valójában mi is szerepelt az előterjesztésben?

- A Képviselő-testület úgy döntött, hogy 2011. július 1-jétől a Kazincbarcikai Összevont Óvodák tagintézményeként működő Kikelet Közi Tagóvodát  megszünteti.

 

- A Képviselő-testület a Kazincbarcikai Összevont Óvodákban 2011. szeptember1-jétől a működő óvodai csoportok számát 41 csoportban határozza meg, melyaz előző nevelési évhez képest 3 csoport csökkenést jelent,...

 

- Kazincbarcikai Összevont Óvodákban 2011. szeptember1-jétől az engedélyezett álláshelyek számát 164-ben állapízja meg, amely az előző évhez képest 13 álláshely csökkenést jelent.

- 2011. július 1-jétől az Ádám Jenő Általános Iskola tagintézményeként működő Herman Ottó Tagiskolát mint oktatási célra használt épületetmegszünteti. A tagiskolában működő osztályok elhelyezéséről az Ádám Jenő Általános Iskolában és a Dózsa György Tagiskolában gondoskodik az intézmény vezetője a szülők véleményének figyelembevételével.

- Összességében az általános iskolai osztályok száma 8-cal csökken.

- Az Ádám Jenő Általános Iskolában az engedélyezett álláshelyek számát a 2011/2012. tanévben 129-ben állapítja meg, mely az előző évekhez képest 14 csökkenést jelent.

- A Pollack Mihály Általános Iskolában az engedélyezett álláshelyek számát a 2011/2012. tanévben 159-ben állapítja meg, mely az előző évekhez képest 11 csökkenést jelent

- A Ságvári Endre Gimnáziumban az engedélyezett álláshelyek számát a 2011/2012. tanévben 56-ban határozza meg, mely az előző tanévhez képest 6 csökkenést jelent.