Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Rendkívüli testületi ülés -2008. július 18.

2008.07.18

A rendkívüli testületi ülésen több téma került napirendre, melyből néhányat szeretnék kiemelni a teljesség igénye nélkül. 

 

1. BEÉRETT......AVAGY BIZOTTSÁGI HELYCSERÉK

Az elmúlt testületi ülésen előterjesztésre került bizottsági tagok vissazhívása, új tagok jelölése. Akkor is kifogásoltam ezt, mert egyértelművé vált, nem a szakmai felkészültség, hanem a politikai lojalítás az elsődleges. Nos, a múltkor nem jött össze a személycserék elfogadásához szükséges szavazatmennyiség.  Mint várható volt, ma ismét előterjesztésre került a bizottsági tagok visszahívásáról, új tagok megválasztásáról szóló írásos anyag.

A testület nem fogadta el javaslatom, hogy vegyük le napirendről e témát, mert a bizottságok azt nem tárgyalták. (Miért? Na, miért?)

A testület leszavazott, vagyis tárgyalásra került az anyag , s döntés született. Visszahívták Sajó Attilát, Darai Imrét, Eördöghné Pataki Irént.

 
Az már csak mellékes, hogy tag maradt olyan személy, akit már nem is tudom, mikor láttam utoljára bizottsági ülésen..... Valószínű nem a szorgalma és a szaktudása miatt maradt továbbra is bizottsági tag.

Minket ér a vád azzal, hogy politizálunk, miközben a másik oldal, a város vezetése sorozatosan olyan döntést hoz, melyben a szakmaiságot  háttérbe szorítva a politikai megbízhatóság és a lojalítás az elsődleges és szinte egyedüli szempont.

 

 2. FOLYTATÓDIK A  PANELPROGRAM

Örvendetes, hogy döntés született a panelprogram folytatásáról. A mai időkben, amikor az energia ára drasztikusan emelkedik, fontos a  felújításhoz kapcsolódó hőszigetelési rendszer kiépítése.

Maga a panelprogram azonban több fontos  kérdést is felvet. A technológia ellendmondásossága.  Az, hogy önmagában a hőszigetelés kevés lesz az energia árak konpenzálásához, össze kellene azt kötni alternatív energiák bevonásával . Erre a jelenlegi program lehetőséget nem biztosít.  Azok a társasházak, akik most belépnek a programba, nem valószínű, hogy belátható időn belül vállalkozni tudnak alternatív energiák bevonását célzó felújításra vagy fejlesztésre.

Gond az is, hogy ez a program nem ad lehetőséget arra, hogy a más terchnológiával épült, de a panel épületeknél régebbi, rosszabb állapotban levő társasházak is  kaphassanak támogatást felújításra. E napirend tárgyalásánál ismét kértem, hogy az országgyűlési képviselő bevonásával kezdeményezzék a panelprogram felülvizsgálatát, terjesszék azt ki a nem iparosított tecnológiával készült épületekre is. Kazincbarcikán számtalan ilyen épület van,  hiszen sok lakótelep  az 50-60-as években épült. Velük mi lesz?

 

3.  A NAGY UTAZÁS.

A NAGY  HALLGATÁS........   ?   A NAGY ÜDÜLÉS.............VAGY MI?

 

Delegáció utazott Kínába testvérvárosi kapcsolat kiépítésére. (Bárki hallott  erről a helyi médiákon keresztül?)

A megkeresés még az előző városvezetés idején érkezett, a kapcsolat felvételére most került sor.

Ázsia hatalmas piac, így az üzleti kapcsolatok kiépítésének szándéka jó. Különösen jó akkor, ha ebből a város is profitálhat. Munkahelyet teremthet logisztika, összeszerelő üzem, vagy egyéb termelő üzem létesítése kapcsán. De van jónéhány olyan kérdés, mely kételyt támaszt bennem, s amely  számomra elfogadhatatlan! A kialakult,   vitatható és el nem fogadható helyzetet nem mi teremtettük, ebben   kizárólagos politikai felelőssége  a város vezetésnek van!. Érthetetlen és elfogadhatatlan, hogy egy jó üzleti lehetőségre eljárásuk miatt árnyék vetült.

Melyek az aggályok és az elfogadhatatlan eljárások a kínai utazás kapcsán?

Testvérváros

Üzleti kapcsolat kialakítása elképzelhető, testvérvárosi kapcsolat működtetése azonban vitatható. Nem csupán a távolság , hanem az ottani politikai berendezkedés miatt is. Elegendő, ha csak a tibeti eseményekre gondolunk.

Delegáció

Amikor az utazás szándéka a testület elé került, azt hangsúlyozták, hogy megfelelő priorítást fog  kapni az üzleti kapcsolat kiépítése, ez tükröződni fog a delegáció összetételében is.

A mostani beszámoló szerint a delegáció tagja volt a város polgármestere, alpolgármestere, a pénzügyi bizottság elnöke, valamint egy tolmács és egy kinai kapcsolattartó. A delegációhoz 3 fő csatlakozott, akik utazási költségeiket maguk fizették.

Nos,   még a ma tárgyalt  beszámolóban sem szerepelt, a szóbeli kérdésemre sem  kaptam tájékoztatás arról,  hogy ki is az a plusz 3 fő? Milyen üzleti körből származnak? Milyen eredményekkel tárgyaltak? Kint tartózkodásuk költségeit önmaguk fizették-e?

A vita során kiderült, hogy ök nem üzletemberek, hanem a polgármester és alpolgármester barátnői, valamint a pénzügyi bizottság elnökének felesége volt! 

Elfogadhatatlan a ködösítés, hogy ezt nem mondták el, nem hozták nyilvánosságra! (Erről az utat jóváhagyó, ahhoz pént megszavazó testületnek a  városban keringő szóbeszédekből és egy videoból kell értesülnie? )   Még az utazásról szóló beszámolóban sem voltak hajlandók a képviselőket e tényről tájékoztatni. Nem véletlen a kétely és a miért? Mert ettől kezdve az is tisztázatlan, hogy a kínai fél a barátnőket  és a feleséget delegációs tagoknak tekintették-e? Az ottani szállásukat, ellátásukat ki fedezte? Miért nem ajánlották fel ezt a lehetőséget (mármint csatlakozzanak a delegációhoz saját költségen) olyan üzletembereknek, térségünket képviselő szakembereknek,  akik a város, a térség fejlődése érdekében ebből profitálhattak volna?

Mint mondottam érdemi választ erre nem kaptunkl. És akkor azt halljuk a város vezetésétől, hogy beszéljünk őszintén, meg ők mindenre válaszolnak, meg nyiltság, meg partnerség. Az eljárás alapján, ahogy a képviselő-testületet  a kínai útról  tájékoztatták, bla...bla....bla...

 Költségek és tervezhetőség?

Júniusban, az utazási szándék bejelentéséről  szóló előterjesztés során megközelítőleg 1 millió Ft-ot kalkuláltak költségként. A mostani előterjesztésben  az elszámolás 1,7 millió Ft-ról szólt. Állítólag azért lett ez a becsültnél több, mert sok volt a bizonytalansági tényező, meg a távolság is nagy. Nos nézzük, mi is került 1,7 millióba, s ebből mi volt az, ami nem volt tervezhető?

Repülőjegy  (5 fő számára) 815.000.- Ft
Tolmácsolási díj  295.000.- Ft
Ajándékvásárlás (12 fő számára) 371.035.- Ft
Napidíj 470 USA dollár/fő (3 fő számára 1.410 USD) 222.019.- Ft
Utasbiztosítás 62.400.- Ft (3 fő + 1 fő tolmács számára) 62.400.- Ft
Összesen: 1.765.454.- Ft

Még mindég nem értem, mi volt ezeken előre nem tervezhető?   
Megítélésem szerint sokkal  inkább arról van szó, hogy  két lépcsőben könnyeb volt a költségeket elfogadtatni, "lenyomni a képviselő-testület torkán".

Promóció és tervszerűség?

Hogyan mutatták be városunkat, térségünket, milyen anyagokat vittek tájékoztatásul? A távolság nagy, így ennek fontossága kiemelt.

Az erre adott válasszal úgy jártunk, mint Mátyás király, akinek a szegény lány vitt is ajándékot meg nem is. Polgármester úr szerint birtokában voltak minden információnak, nem kellett külön anyag, el tudtak mondani mindent. Alpolgármester úr szerintt vittek anyagot, a barcikáról készült könyvet, stb. ??!!

Hát... ez azért nem tűnik céltudatosan előkészített promóciós anyagnak, ami kint kézről kézre is vándolrolhat, mindenféle szükséges információval eljutva a potenciális érdeklődő üzleti partnerekhez.  Akkor  szakmailag valóban  jól előkészített útról van szó?

Azt csak mellékesen jegyzem meg, a repülőút elég hosszú volt ahhoz, hogy megbeszéljék: vittek promóciós anyagot vagy nem?.


Tájékoztatás

Talán nem véletlen, hogy a kapcsolat felvételéről, az utazás előkészítéséről, az utazásról tényéről  a helyi médiákban egyetlen híradás sem volt olvasható, látható. Miért?

Máshol egy ilyen kaliberű üggyel ,  hiszen kivételes lehetőség efféle  utazás és kapcsolatteremtés, kiemelten foglalkozik a helyi média. Az utazás sikerességéért az egész közösség drukkol. Nálunk a média elhallgatta.... Az a média, amelyik nem vádolható azzal, hogy a városvezetés  ellen dolgozna.

Kérdés az is,  miért nem lehetett a delegáció összetételéről a polgármesteri  hivatalban érdemi  információt szerezni? (Jelzem, megpróbáltam.) Miért nem tudott erről információt adni a kabinet tájékoztatási felelőse, az utazást szervező (koordináló) osztály? Miért volt ez a nagy titkolózás?

Talán csak nem a miatt az ominózus mondat miatt, ami a mai előterjesztésben olvasható:

" A delegációval utazott további három személy, akik saját költségükön csatlakoztak csoportunkhoz".

Megalázónak tartom, hogy  a képviselőknek a városban keringő szóbeszéden túl  egy video felvételből kellett megtudni, ki is ez a 3 fő. www.indavideo.hu/video/china  

 

Hát ennyit egyenlőre Kínáról, az őszinteségről, partnerségről, nyíltságról, takarékosságról, a városért tett áldozatkészségről, a helyi média irányításáról.

 
Mindent összegezve, egy reklám jut eszembe:  haverok...buli...fanta...

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Irány a Mars!

(PKD, 2008.07.19 12:33)

A következő testvérvárosi kapcsolatfelvétel a Mars egyik kisvárosával lesz, az utazók névsora: a polgármester, a barátnője, az alpolgármester és férje, MSZP-képviselők és partnereik, illetve 1 fő ufószakértő, akinek a tolmácsolási díja a csillagos ég felett keresendő.
A partnerek természetesen saját zsebből fizetik az űrutazás költségeit, s a városnak is csak 10 millióba kerül az egész hercehurca; persze majd euróban... :)