Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


testületi ülés 2009. április 16.

2009.04.18

A képviselő-testület ülésén született döntésekről ad közre tájékoztatót Maros Éva, a városháza sajtóreferense. Ebből megtudhatók  a legfontosabb döntések.

Persze történt ennél több is, amiről már nem szól a fáma.

Melyek ezek?

Napirend előtti hozzászólás

Kisvállakozások támogatása, lakossági válságkezelő iroda

Napirend előtt kért szót Hasulyó János a kisvállalkozások támogatása és a távfűtés témakörében, erről nem szól a híradás.Érdekes módon az általunk felvetett témákról közel másfél órás ( 4) eszmecsere alakult ki.

November óta többször javasoltuk, hogy a munkahelyek megtartása érdekében dolgozzunk ki egy támogatási rendszert a helyi vállalkozások, elsősorban a kisvállalkozók számára.  Ez fontos lenne, hiszen jelentős számú munkahelyet teremtettek az elmúlt időszakban, s a válság elsődlegesen őket érinti. Őket, s az ott foglalkoztatottak munkahelyeit, akik dolgozni szeretnének és nem segélyen megélni.

Érdemi előrelépés eddig nem történt ez ügyben,  ezért ismét felvetette ezt  Hasulyó János, melyet támogattam, kiegészítve azzal amit korábban is javasoltunk, hogy jöjjön létre egy, a lakosságot segítő válságkezelő iroda.

Nos, csoda történént,. Tekintettel arra, hogy Győrben ez már működik, s erre a példára utaltunk  a szocialista frakció támogatandónak nevezte javaslatainkat,. Ígéretet kaptunk arra, hogy elkészül egy javaslat, melynek egyeztetésére meghívnak minket is.

Bízunk abban, hogy e témában így lesz előbbre lépés. Az már csak mellékes, hogy az idei költségvetésről létrejött februári egyeztető tárgyalások során is azt javasoltuk, hogy ne emelljük a városi rendezvények támogatását  mintegy 18 millió Ft-tal, henem az összeget a  válsággal összefüggő feladatok megoldására csoportosítsuk át.  Javaslatunk elutasításra került. Mert hát ugye csinnadratta az kell, sokmindet elfed.

 TÁVHŐ

Immár sokadszor szólt Hasulyó János a magas távhődíjakról., s arról, hogy olyan megoldás kellene, találni,  ami megfizethető az emberek számára. Mint várható volt, fölszólalásáért heves kritikát kapott, mondván, téves adatokkal dolgozik, téves adatokat tesz közzé, s egyébként is a távhődíj barcikán az országos középmezőnyben van.

Nos, drága a távfűtés, s még a korábbi ad hoc bizottság sem tudott érdemi eredményt fölmutatni. Az uniós forrásokból támogatott panelprogram, ÖKO progra, jó, de csak félmegoldás. Különösen az utóbbi az.

Azt örömmel hallottuk, hogy alternatív energiákban is gondolkiodik a város vezetése, ezt legalább két éve szorgalmazzuk. Szorgalmazzuk még annak árán is, ha a kötvénykibocsátásból kell erre a célra  összegeket átcsoportosítani.

Sajnos a jelenlegi rendszerben az alapprobléma megmarad.

  • Drága a hagyományos tüzelőanyag. 2002-ben a kőolaj világpiaci ára 16-18 dollár volt hordónként. Aztán jött egy Irak elleni háború, s lett 100 dollár. Vagyis ki vagyunk szolgáltatva a politikai játsszmáknak.
  • A gáz követi a kőolaj világpiaci árát. Most elvileg   a gáz árának lényegesen            csökkennie kellene, dehát a forint annyit nyengült, hogy erre valós remény nincs. Aztán persze bezavar a jövőbe az is, hogy az oroszok tulajdonrészt vásároltak a MOL-ban.
  • "Drága"  az erőmű is, hiszen hitelből épült, így a fűtés alapdíjában megjelenik a hitel összege és a kamat is.

         Vagyis egyenlőre marad a  sokak számára megfizethetetlen fűtésdíj..

A korábbi ad hoc bizottság mintájára egyesületünk egy munkacsoportot hoz létre annak érdekében, hogy komplex módon áttekintsük a távfűtés helyi problematikáját.

Felsőbarcika- belvíz

Kértük, hogy a Felsőbarcikát érintő belvíz okairól, a jelenlegi helyzetről, megoldási lehetőségekről kerüljön a képviselő-testület elé egy előterjesztés. Kértük azt is, hogy ez tartalmazza  a korábbi, a  víz kiemelését szolgáló  ÉRV  kutak betömedékelésével kapcsolatos engedélyek hatástanulmányok dokumentumait is.

Itt nem csak a belvíz megszüntetése fog komoly összegeket felemészteni, hanem a lakásokban keletkezett károk helyreállítása is.

S persze, az sem kevés összeg a lakóknak, hogy a pincék  naponta történő szívattyúzása jelentős mérték emeli a villanyáram számláját. Tanulságos történet lesz minden szempontból Felsőbarcika ügye. S persze a felelősség kérdését is tisztázni kell!

 

KÖLTSÉGVETÉS
A képviselő-testület tárgyalta az előző év költségvetésének zárszámadádát. Mi ezt nem fogadtuk el, az okokat is elmondtuk.

Már tavaly  a költségvetés tárgyalásakor sem értettünk egyet jó néhány dologgal, s azóta is történtek olyan esetek, mely a költségvetést érintik. Néhányat a sorból:

- Média támogatás. A mintegy 60 millió Ft felhasználásáról jószerével a polgármester dönt, ez nem elfogadható. Így történhetett hogy a diák tv nem kapott támogatást, de a diákrádió  igen. Több mint 20 millió jutott a Timpanon Kft belül működő kommunikáéciós divíziónak is.

-Egyéni képviselői keret, mely csak a szocialista frakcióra terjed ki. Ez sem helyes, s az sem, hogy nem az akkori ígéreteknek megfelelően történt a felhasználás. Sok esetben egyesületek, alapítványok kaptak e keretből. Nem tőlük sajnálom, de a támogatásuk  önkormányzati feladat lett volna és nem a képveselői költségkeret ügye.

- Volt egy kínai út is, amiről még mindíg sok mindent nem tudhatunk.

-Épül az iapri park, de nincs elegendő földterületünk, s nehezen áttekinthető, ahogyan az ügyek alakulnak.

- Nem helyes, ha olyan cégek is kapnak támogatást, s erre van példa, akiknek tulajdonosa, tagja a 2006-os kampányban a városvezetés mellett tevőlegesen is kampányolt.

- ...és hát a kórház ügye. Azok az összegek, melyeket a működtetés átadása melletti kampányra használt fel a városvezetés, különösen a népszaqvazás idején

-stb....

 

Nos, ennyit a lefgfontosabbakról  És érdemes összevetni az említett hírforrással, mely az oponton talákható.

Döntöttek a képviselők a szociális térítési díjakról, Herbolya régi telep közműfejlesztéséről, a szilárd útburkolattal nem rendelkező utak rendbetételéről. Elfogadták a képviselők a 2008 évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót is.

Átlagosan 5 százalékkal emelkednek május 1-étől Kazincbarcikán a szociális ellátáshoz kapcsolódó díjak. Az emelést a nyersanyag és energia költségek növekedése teszik szükségessé.

A Herbolya Régi telep közműfejlesztése az úgynevezett szociális város rehabilitáció keretében valósul meg. A képviselők az önkormányzati hozzájárulásról határoztak csütörtökön. A fejlesztés anyagköltsége-, ami 66 lakás szennyvíz és ivóvíz rákötését teszi lehetővé- 4,5 millió forint, amit az önkormányzat fejlesztési keretének a terhére különítenek el.

Gondot okoz Kazincbarcikán a szilárd burkolttal nem rendelkező utak állapota. Az Arborétum non- profit Kft kapta meg azt a feladatot, hogy mérje fel ezeknek az utaknak az állapotát. Kazincbarcika Önkormányzata úgy határozott, hogy 2009-ben erre 9,8 millió forintot, Fordit szintén a fejlesztési keretéből. A munkák elvégzésére az Arborétum non- profit Kft kapott megbízást.

Elfogadta a képviselőtestület Kazincbarcika 2009 és 2013 közötti sportkoncepcióját, amely a helyzetelemzésen túl a különféle területek fejlesztési céljait is meghatározza. Az óvodai oktatásban cél a rendszeres testmozgás, a közoktatásban pedig a gyerekek mindennapos testedzését tűzték célul. Kiemelt szerepet kapott az anyagban a gyógytorna. Országos adat ugyanis, hogy a gyerekek 60 százaléka szenved valamilyen mozgásszervi betegségben. Kazincbarcikán a gyógytestnevelést központosított formában végzik, és nagy szerepet kap a gyógy úszás is a városban, hiszen Kazincbarcika uszodával rendelkező város

Nagy hangsúlyt fektet az önkormányzat a fogyatékos emberek sportolási lehetőségeinek a biztosításra. a mindennapos mozgási lehetőségen túl szponzorok segítségével támogatja a fogyatékosok sportrendezvényeit. Kazincbarcika ad otthont például a Mohos Kupának, a Látássérültek Tekebajnokságának, a Fogyatékosok Megyei Atlétika Versenyének, a Tanulásban Akadályozott Tanulók Labdarúgó Tornájának. Ehhez kapcsolódik az az önkormányzati törekvés is, hogy folyamatosan zajlik pályázatok segítségével a közintézmények akadálymentesítése.

Meghatározza, a koncepció kazincbarcikai sportegyesületek támogatási elveit is.a támogatás elbírálásának a szempontjai közé tartozik az egyesület hazai és nemzetközi elismertsége, a sportszervezet tradíciói, mennyire öregbiti az országban-, világban Kazincbarcika város jó hírét az adott klub, mennyire működik együtt a város kulturális és sport életében. Nem támogat az önkormányzat olyan klubot, amelynek köztartozása van, az önkormányzati támogatással nem tud elszámolni, a helyi adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget. A koncepció azt is taglalja, hogy a klubok egyesületek mire használhatják fel az önkormányzati támogatást.

  forrás: Maros Éva